Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vize Budoucnosti

article preview

Urbanisticko-architektonická koncepce řešení

https://podolskypristav.cz/

4.jpgSoučasná podoba podolské zátoky se od doby svého vzniku v letech kolem roku 1870 nijak zásadně nezměnila. Její tvar definovaný kosou ochranné hráze na jejímž ostrohu v roce 1912 vybudoval Český Yacht Klub svoji dřevěnou loděnici, je do dnešních dnů stále stejný. Spolu s dřevěnou loděnicí veslařského klubu Regatta dodávají zátoce výjimečný Genius Loci. Obě tyto nejstarší stavby stojící na opačných koncích zátoky mezi sebou ponechaly prostor pro uskladnění lodí a možný další rozvoj sportovních staveb. Prostor, který se také později opravdu zaplnil objekty loděnic a technického zázemí jachtařské sekce TJ Tatran a invazního člunu sekce motorářů. Tyto dva poslední objekty ale bohužel nepřinášejí výraznou architektonickou kvalitu, jež by dokázala potvrdit elegantní křivku hráze a spolu s dalšími kůlnami a přístavky naopak charakter zátoky mizí pod nánosy vrstev, sice technického charakteru, ale velice nízké estetické hodnoty

 

podoli_cere.jpg

Objem a výška nově navrhovaných staveb v této lokalitě by neměly převýšit již stávající objekty, které se nad korunou ochranné hráze projevují výškou jednoho nadzemního podlaží. Ostatní patra jsou vždy umisťována od koruny hráze dolů a to jak u objektů loděnic Regaty UK a CERE a jejich dalších částí. Náš návrh tuto premisu respektuje i vzhledem k poloze v ochranném pásmu NKP Vyšehrad.

Novou loděnici TJ Tatran navrhujeme jako dvoupodlažní objekt s přízemím v úrovni paty hráze a prvním patrem navazujícím na její korunu. Loděnice takřka z jedné poloviny své půdorysné stopy stojí na sloupech a funguje jako exteriérový nadkrytý prostor pro uskladnění lodí a případné práce na nich. Její tvar jednoduše kopíruje tvar křivky ochranné hráze na straně jedné a zbývající 2 strany jsou definovány přímkou definující hranu zástavby mezi loděnicemi CERE a UK a odstupem mezi loděnicí UK s prostorem pro průjezd velkých aut a lodí na návěsech.

5.jpgNaopak nové depozity loděnice ČYK vnímáme jako lehké, pravděpodobně dočasné stavby, které řeší současnou poptávku sportovního klubu na uskladnění lodí s výhledem na několik desítek let dopředu. Pravděpodobně ve shodě s životností použitých materiálů použitých k jejich stavbě. I tak ale tyto objekty odpovídají celkové hmotové koncepci a urbanismu přístavu, kdy jejich půdorysná stopa kopíruje křivku hráze a jsou pouze jednopodlažní, což odpovídá požadavkům na jejich snadné využívání, skladování a manipulaci lodí. Jsou vyneseny na nosných pilířích a objemově jsou odtrženy od ostatních budov loděnic, takže opticky nezvětšují objem žádné z nich. Platforma na které jsou vyneseny je zamýšlena jako průběžná od konce zátoky až k bráně pozemku ČYK, kdy je ji možno využít jako parkovací a odstavnou plochu pro auta a lodě na přívěsech.